Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 9 Οκτωβρίου 2020

Ακολουθεί επιστολή του Καθηγητή Καρδιολογίας και Προέδρου της ΕΚΕ κου Ιωάννη Γουδέβενου.


Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 09 Οκτωβρίου 2020