Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 05 Οκτωβρίου 2020

Ακολουθεί επιστολή του Καθηγητή Καρδιολογίας και Προέδρου της ΕΚΕ κου Ιωάννη Γουδέβενου.

Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 05 Οκτωβρίου 2020