Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 22 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ακολουθεί επιστολή του Καθηγητή Καρδιολογίας και Προέδρου της ΕΚΕ κου Ιωάννη Γουδέβενου.

Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 22 Σεπτεμβρίου 2020