Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 11 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ακολουθεί επιστολή του Καθηγητή Καρδιολογίας και Προέδρου της ΕΚΕ κου Ιωάννη Γουδέβενου.
 
Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 11 Σεπτεμβρίου 2020