Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 2 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ακολουθεί επιστολή του Καθηγητή Καρδιολογίας και Προέδρου της ΕΚΕ κου Ιωάννη Γουδέβενου.

 

Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 2 Σεπτεμβρίου 2020