Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 3 Ιουλίου 2020

 

Ακολουθεί επιστολή του Καθηγητή Καρδιολογίας και Προέδρου της ΕΚΕ κου Ιωάννη Γουδέβενου.


Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 3 Ιουλίου 2020