Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 19 Ιουνίου 2020


Ακολουθεί επιστολή του Καθηγητή Καρδιολογίας και Προέδρου της ΕΚΕ κου Ιωάννη Γουδέβενου.


Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 19 Ιουνίου 2020