Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 12 Ιουνίου 2020

 

Ακολουθεί επιστολή του Καθηγητή Καρδιολογίας και Προέδρου της ΕΚΕ κου Ιωάννη Γουδέβενου.


Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 12 Ιουνίου 2020