Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 29 Μαΐου 2020


Ακολουθεί επιστολή του Καθηγητή Καρδιολογίας και Προέδρου της ΕΚΕ κου Ιωάννη Γουδέβενου.

Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 29 Μαΐου 2020