Μυοκαρδίτιδα αποκαλύπτει λοίμωξη COVID-19 σε έναν νεαρό ασθενή

 

Jean-François Paul, Pierre Charles, Clémence Richaud, Christophe Caussin, Christelle Diakov
European Heart Journal - Cardiovascular Imaging, jeaa107, https://doi.org/10.1093/ehjci/jeaa107

Published: 27 April 2020

 

Άνδρας 35 ετών εισήχθη στην καρδιολογική κλινική του Institut Mutualiste Montsouris, στο Παρίσι, λόγω προκάρδιου άλγους, αδυναμίας και ΗΚΓμε αλλαγές επαναπόλωσης στις προκάρδιες απαγωγές. Δεν είχε πυρετό ή παθολογικά σημεία από το αναπνευστικό και ο μόνος παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου ήταν η παχυσαρκία (ΔΜΣ = 29 kg / m 2 ). Η ηχωκαρδιογραφία έδειξε φυσιολογική συστολική λειτουργία χωρίς περικαρδιακή συλλογή. Τα επίπεδα καρδιακής τροπονίνης Ι υψηλής ευαισθησίας ήταν υψηλά (μέγιστη τιμή = 2.885 ng / L).

Η μαγνητική τομογραφία (MRI) καρδιάς έδειξε καθυστερημένη υποεπικαρδιακή ενίσχυση κυρίαρχη στο κατώτερο και πλάγιο τοίχωμα, ενδεικτικά οξείας μυοκαρδίτιδας (βέλη).

Λόγω της τρέχουσας επιδημίας του κορανοϊού, πραγματοποιήθηκε έλεγχος COVID-19 με PCR. Το αποτέλεσμα ήταν θετικό.

Η αξονική τομογραφία θώρακα ήταν φυσιολογική, χωρίς ενδείξεις πνευμονικής νόσου COVID-19.

Όλες οι άλλες ορολογικές εξετάσεις ήταν αρνητικές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για ιούς ηπατίτιδας Β και C, HIV, CMV, EBV, Coxsackie, HSV1, HSV2, VZV, parvovirus B19 και νόσου Lyme. Όλες οι ανοσολογικές εξετάσεις για αυτοάνοσα νοσήματα ήταν επίσης αρνητικές.

Ο ασθενής έλαβε θεραπεία με 5 mg ραμιπρίλης και 5 mg μπισοπρολόλης. Τρεις εβδομάδες αργότερα, τα συμπτώματά του είχαν υφεθεί και τα επίπεδα τροπονίνης του είχαν επιστρέψει στο φυσιολογικό.

Το COVID-19 ξέρουμε πλέον ότι είναι μια γνωστή αιτία σοβαρών καρδιακών εκδηλώσεων όπως η κεραυνοβόλος μυοκαρδίτιδα. Αυτή η περίπτωση υποδηλώνει ότι η μόλυνση με COVID-19 μπορεί να έχει ως πρώτη εκδήλωση οξεία μυοκαρδίτιδα χωρίς πυρετό, βήχα ή πνευμονική συμμετοχή.