Οξεία πνευμονική εμβολή σε συνδυασμό με ενδοτοιχωματικό θρόμβο δεξιάς κοιλίας σε ασθενή θετικό στον SARS-CoV-2

Samir Sulemane, Aigul Baltabaeva, Anthony J Barron, Ruth Chester, Shelley Rahman-Haley
European Heart Journal - Cardiovascular Imaging, jeaa115, https://doi.org/10.1093/ehjci/jeaa115

Published: 27 April 2020

 

Άνδρας θετικός στον SARS-CoV-2-(Covid-19) 60 ετών, διεκομίσθη στο νοσοκομείο μας και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας από ένα γενικό νοσοκομείο της περιοχής. Ο ασθενής διασωληνώθηκε γιατί χρειάστηκε μηχανικός αερισμός πριν από τη μεταφορά του λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας τύπου 1, μετά από πνευμονίτιδα. Το ατομικό ιστορικό του περιελάμβανε αρτηριακή υπέρταση και υπερχοληστερολαιμία. Οι εξετάσεις αίματος εισαγωγής έδειξαν σημαντικά αυξημένη τροπονίνη Ι 593 ng / L και C-αντιδρώσα πρωτεΐνη 360 mg / L. Τα επίπεδα D-dimer αυξήθηκαν στα 32.228 ng /L. Το διαθωρακικό ηχοκαρδιογράφημα έδειξε διατεταμένη δεξιά κοιλία (RV) (βάση 45 mm, μέσο 42 mm) με σοβαρή διαταραχή της συστολικής λειτουργίας της. Το βασικό και μέσο του ελεύθερου τοιχώματος της RV ήταν ακινητικά, ενώ τα κορυφαίο τμήμα είχαν φυσιολογική κινητικότητα (Εικόνα A; Συμπληρωματικό υλικό διαδικτυακού βίντεο S1), υποδηλώνοντας το σημείο McConnell. Η εκτιμώμενη συστολική πίεση της πνευμονικής αρτηρίας ήταν 33 mmHg + πίεση δεξιού κόλπου (Εικόνα Β1) και ο χρόνος επιτάχυνσης της πνευμονικής βαλβίδας ήταν 60 ms (Εικόνα Β2) ενδεικτικός του σημείου 60/60. Σε συνδυασμό, και τα δύο σημεία αποτελούν έναν ευαίσθητο δείκτη οξεία πνευμονικής εμβολής. Επιπρόσθετα, η υπερηχοκαρδιογραφική εξέταση αποκάλυψε έναν μικρό, ευκίνητο θρόμβο μέσα στο ελεύθερο τοίχωμα της RV (Εικόνα C, Συμπληρωματικό διαδικτυακό βίντεο S2). Ακολούθησε CT πνευμόνων που επιβεβαίωσε πολλαπλά ελλείμματα πλήρωσης στην γλωττίδα (Εικόνα D1) και στους τμηματικούς κλάδους της πνευμονικής αρτηρίας στο πλάγιο τμήμα του δεξιού μεσαίου λοβού (Πίνακας D2). Ο ασθενής έλαβε θρομβολυτική θεραπεία και παραμένει σε εντατική θεραπεία.

Τα επιστημονικά δεδομένα από την Κίνα και την Ευρώπη υποδηλώνουν ότι ο COVID-19 μπορεί να σχετίζεται με υπερπηκτική κατάσταση και αυξημένο κίνδυνο για θρομβοεμβολική νόσο. Η διάκριση μεταξύ της πνευμονίας COVID-19 και της πνευμονικής εμβολής μπορεί να είναι δύσκολη για τους ιατρούς μονάδας εντατικής θεραπείας, δεδομένης της αλληλεπικάλυψης των συμπτωμάτων μεταξύ των δύο νόσων. Διαπιστώσαμε ότι η ηχωκαρδιογραφία (σημάδι McConnell και 60/60) είναι ευαίσθητη στην έγκαιρη ανίχνευση οξείας πνευμονικής εμβολής και μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση ασθενών θετικών σε COVID-19.

 

(Εικόνα Α) Κορυφαία προβολή 4 κοιλοτήτων. Ακινητικό βασικό-μέσο ελεύθερο τοίχωμα RV (κίτρινο βέλος) και φυσιολογικά κινητικά τμήματα κορυφής (κόκκινα βέλη) ενδεικτικά του σημείου του McConnell. Προτείνουμε να παρακολουθείτε το συμπληρωματικό υλικό στο Διαδίκτυο Video S1. (Εικόνα B) Το σημείο 60/60 υπάρχει όταν ο χρόνος επιτάχυνσης της πνευμονικής βαλβίδας είναι ≤60 ms και η κλίση πίεσης της παλίνδρομης ροής της τριγλώχινας είναι ≤60 mmHg. (Εικόνα Γ) Μικρός, ευκίνητος, θρόμβος στην RV: κόκκινα βέλη. Προτείνουμε να παρακολουθήσετε το συμπληρωματικό υλικό στο Διαδίκτυο Video S2. (Εικόνα Δ) CT πνευμόνων που δείχνει αμφοτερόπλευρη πνευμονική εμβολή: λευκά βέλη.