Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 27 Απριλίου 2020

Ακολουθεί επιστολή του Καθηγητή Καρδιολογίας και Προέδρου της ΕΚΕ κου Ιωάννη Γουδέβενου.

Επικοινωνία του Προέδρου της ΕΚΕ, 27 Απριλίου 2020