Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 8 Απριλίου 2020

Ακολουθεί επιστολή του Καθηγητή Καρδιολογίας και Προέδρου της ΕΚΕ κου Ιωάννη Γουδέβενου.


Επικοινωνία του Προέδρου της ΕΚΕ, 8 Απριλίου 2020