Περιστατικό: στην αίθουσα SARS Ρίου που αντιμετωπίστηκε από τον Ειδικευμένο Καρδιολόγο μαζί με παρατασιακό γιατρό ο οποίος εφημέρευε


Παρούσα νόσος όπως κατέγραψαν οι ανωτέρω εφημερεύοντες καρδιολόγοι: 

Νοσηλεία από 2,5 εβδομάδων λόγω λοίμωξης αναπνευστικού-covid-19(+) οπότε ….διασωληνώθηκε  λόγω ΑRDS.

Ηλεκτροκαρδιογράφημα εισόδου:
Εμπύρετος, με θετική καλλιέργεια αίματος για Acinetobacter από …., αιμοδυναμικά ασταθής υπο ινότροπη υποστήριξη με levophed –αλλαγή κεντρικών γραμμών  (Δες τι θέλουν οι παθολόγοι)–

20.30 Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή η οποία αντιμετωπίσθηκε με ΚΑΡΠΑ από θεράποντες ιατρούς με πολύ γρήγορη επιτυχής ανάνηψη- αυτόματος ρυθμός …εχουμε ΗΚΓ;

-Όμως έγινε αιμοδυναμικά ασταθής υπο αυξανόμενες δόσεις ινοτρόπων (Levophed έως 70 ml/h)

-Oξεωτικός (μεταβολική οξέωση) αέρια;

-Στο ΗΚΓ που ακολούθησε εμφάνισε ανασπάσεις του ST III,AVF επι q  και πρώση του   ST I,AVL,V2-V6 με εικόνα rSr V1.

  

-Ενζυμική κίνηση (cpk=1075 cpk-MB=115 HSTNI=24149)

Ro: εικόνα ΑRDS +υποδόριο εμφύσημα.-

 

 

Ζητήθηκε ΚΔ εκτίμηση για περαιτέρω αντιμετώπιση 

 

Δεδομένου ότι πληρούνταν  2 κριτήρια τεκμηρίωσης STEMI (OEM με STE IW –Εξέλιξη ΗΚΓ αλλοιώσεων-ενζυμική κίνηση)με συνοδό αιμοδυναμική αστάθεια και λαμβάνοντας υπόψιν την βεβαρημένη κλινική κατάσταση του ασθενούς αποφασίστηκε θεραπεία επαναιμάτωσης  με θρομβόλυση- Τενεκτεπλάση (METALYSE) 8.000U

 

Χορηγήθηκαν επίσης 325mg ASA,300 mg PLAVIX,SC CLEXANE 0,7 ml.

Ο ασθενής εμφάνισε ήπια αιμοδυναμική βελτίωση δεδομένου ότι μειώθηκαν τα ενδοφλέβια ινότροπα (Levophed  25 ml/h) και  ½ ώρα μετα το ΗΚΓ SR 1:1 125 bpm με ύφεση των ανασπάσεων, qS III,AVF υποχώρηση των κατασπάσεων στο πρόσθιο τοίχωμα.

 

 

10 min αργότερα εμφάνισε κυκλοφορική κατάρριψη με ηλεκτρομηχανικό διαχωρισμό.

 

Ακολούθησε ανεπιτυχής προσπάθεια ΚΑΡΠΑ και ο ασθενής κατέληξε.

Προς συζήτηση: 

1) Έπρεπε ο ασθενής να θρομβολυθεί;
Έπρεπε να γίνει ΚΑΡΠΑ;
Και μάλιστα και από τους 2 εφημερεύοντες καρδιολόγους;

 

Γνώμη μετά από συζήτηση στο Αμφιθέατρο την επόμενη ημέρα:

ΟΧΙ δεν έπρεπε να θρομβολυθεί! (βαριά κλινική εικόνα)-οι γνώμες πάντως διεστάθηκαν!

Ναι όμως θα έπρεπε να θρομβολυθεί εφόσον θα επρόκειτο για ύποπτο/πιθανό κρούσμα πάντα στην αίθουσα απομόνωσης!

  

2) Έπρεπε ο ασθενής να υποβληθεί σε ΚΑΡΠΑ από τους καρδιολόγους;
ΟΧΙ!!

Αν όμως ο ένας το αποφάσιζε τότε ο δεύτερος έπρεπε να απόσχει οπωσδήποτε από την ΚΑΡΠΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα STEMI με κορωναιό είνα < 1 ώρας. Άρα πάντα θρομβόλυση στην απομόνωση SARS αντί primary.
 Ένα "NSTEMIυψηλού κινδύνου αποτελεί το αυστηρώς οπίσθιοι Ε=> θρομβόλυση αν ο ασθενής δεν έχει βαριά κλινική εικόνα (αν έχει=>συντηρητικά)

  

Επί αποτυχίας της θρομβολυτικής θεραπείας, και εφόσον η κλινική εικόνα του ασθενούς το επιτάσσει και η ασφάλεια του προσωπικού του εργαστηρίου διαφυλάσσεται με κατάλληλα μέτρα προστασίας, διενεργείται αγγειοπλαστική διάσωσης με όλα τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας του προσωπικού και να συνεχιστεί η θεραπεία στην πτέρυγα απομόνωσης.

(Από τον αλγόριθμο της Κ/Δ Κλινικής Ρίου και των ΟΕ Επεμβατικής Καρδιολογίας)


Γ. Χάχαλης                                                                      Π. Νταβλούρος
ΟΛΑ ΤΑ ΑNΩΤΕΡΩ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙ ΑΥΤΟ!

Σε συνέχεια της  συζήτησης και έχοντας γίνει αποδέκτες ενστάσεων από παθολόγους και λοιμωξιολόγους σχετικά με τη διαχείριση περιστατικών CoVid-19 προέκυψαν τα εξής μετά απόσυζήτηση που έγινε με τον καθ. κ. Νταβλούρο


1. Η όλη συζήτηση που έχουμε κάνει για επιπλέον μέτρα προστασίας του προσωπικού, αφορά στο θάλαμο SARS, όχι στους ορόφους

2. Ειδικά για το θάλαμο SARS, λαμβάνονται μέτρα προστασίας υπό την εποπτεία προσωπικού που έχει την αντίστοιχη εμπειρία. Είναι αυτονόητο πως αν υπάρχει κλινικός λόγος (κατά την κρίση του ειδικευμένου καρδιολόγου), να εξετάσει και/ή να κάνει ιατρικές πράξεις καρδιολόγος στο θάλαμο, με τις ανωτέρω προφυλάξεις θα το κάνει.

3. Αν χρειαστεί η συνδρομή μας σε περιστατικά εκτός θαλάμου SARS, π.χ. επείγοντα, κτλ, η διαχείριση είναι η ίδια με αυτή όλων των ειδικοτήτων στο νοσοκομείο, δηλαδή με μάσκα και γάντια και καλή αντισηψία, βλέπουμε το αντίστοιχο περιστατικό.

4. Έχουμε επίσης πει, ότι αν υπάρχουν απορίες μπορούν όλοι να επικοινωνούν με τον διευθυντή κο Χάχαλη και/ή τον κ. Νταβλούρο οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Ελπίζουμε να σας διαφώτισε η γνώμη των λοιμωξιολόγων

Ενδεχομένως να επανέλθουμε...


Γ. Χάχαλης                                                                      Π. Νταβλούρος
 Καρδιολογικη αντιμετώπιση σε ασθενείς με κοροναϊό