Ελληνική Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC)

Επιμέλεια Γουδέβενου Γιάννη Προέδρου ΕΚΕ

 

Η ESC αποτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Πρόεδρο, εκλεγμένο Πρόεδρο, πρώην Πρόεδρο και τα μέλη). Απαρτίζεται από 7 ενώσεις (associations), 15 ομάδες εργασίας (working groups) και 7 Συμβούλια (councils):

 

Ενώσεις (Associations): Επείγουσας καρδιαγγειακής φροντίδας (ACCA), Nοσηλευτικής, Kαρδιακής ανεπάρκειας (HFA), Aρρυθμιών (EHRA), Πρόληψης (EAPC), Απεικόνισης (ΕACVI) και Επεμβατικής-Αγγειοπλαστικής (EAPCI)

 

Ομάδες εργασίας (Working Groups): Συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων, Αορτής και περιφερικών αγγείων, Αθηρωσκλήρωσης και βιολογίας των αγγείων, Ηλεκτροφυσιολογίας, Φαρμακοθεραπείας, Αναγεννητικής και διορθωτικής ιατρικής, Καρδιαγγειακής χειρουργικής, Κυτταρικής βιολογίας, Παθοφυσιολογίας και μικροκυκλοφορίας των στεφανιαίων, Αναπτυξιακής και παθολογοανατομίας, Ηλεκτρονικής καρδιολογίας (e- cardiology), Μυοκαρδιακών και περικαρδιακών παθήσεων, Μυοκαρδιακής λειτουργίας, Πνευμονικής κυκλοφορίας και λειτουργίας δεξιάς κοιλίας και Θρόμβωσης

 

Συμβούλια (Councils): Kαρδιολογικής πράξης, Υπέρτασης, Βασικής Καρδιαγγειακής Επιστήμης, Εγκεφαλικών, Βαλβιδοπαθειών, Καρδιο-ογκολογίας και Καρδιαγγειακής γενετικής

Εκτός από το European Heart Journal και το Cardiovascular Research που αποτελούν τα αρχικά επιστημονικά περιοδικά, αντίστοιχα περιοδικά εκδίδουν και όλες οι ενώσεις. Από τις ομάδες εργασίας περιοδικό εκδίδει η ομάδα της φαρμακοθεραπείας και από τα συμβούλια αυτό της καρδιολογικής πράξης. Τέλος εκδίδονται τα περιοδικά Quality of care and clinical outcomes και case reports.

 

To τμήμα της εκπαίδευσης (Education) αποτελεί ξεχωριστό τμήμα. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία συμμετέχει τα τελευταία 6 έτη στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για τις Ευρωπαϊκές εξετάσεις Γενικής Καρδιολογίας (European Examination General Cardiology). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ειδικευόμενοι Καρδιολογίας που βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο έτος της ειδικότητας Καρδιολογίας. Οι εξετάσεις στην Ελλάδα διεξάγονται κάθε Ιούνιο σε εξεταστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η υποβολή αίτησης για συμμετοχή σε αυτές γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ελληνικής καρδιολογικής εταιρείας (www.hcs.gr), στην οποία είναι αναρτημένη και η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, που συνήθως είναι 4 μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Παράλληλα, τον Μάρτιο του 2016 παρουσιάστηκε η ιστοσελίδα του ESCeL General Cardiology Training Program, όπου με περισσότερες από 260 ενότητες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αυτοεκτίμησης, την τήρηση πρακτικών ιατρικών πράξεων (logbook), και δυνατότητα αναφοράς επαγγελματικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αποτιμάται η εκπαίδευση, η ικανότητα και η επαγγελματική ανάπτυξη του υποψηφίου.

Η τρέχουσα ελληνική συμμετοχή στα παραπάνω επιστημονικά όργανα είναι:

Βάρδας Πάνος: Πρώην Προέδρος της ESC  

Φιλιππάτος Γεράσιμος: Mέλος επιτροπής (Board) της ένωσης για την Καρδιακή Ανεπάρκεια. Έχει διατελέσει και Πρόεδρος της ιδίας ένωσης.

Δημοσθένης Παναγιωτάκος: Μέλος του πυρήνα του section Population studies στην ένωση Association) Πρόληψης (EAPC)

Κωνσταντίνος Δάβος: Ταμίας του Association Πρόληψης (EAPC)

Τζέης Στυλιανός: Μέλος επιτροπής της Αρρυθμιολογικής ένωσης (EHRA) και υπεύθυνος των εξετάσεων για την τοποθέτηση βηματοδοτών και απινιδωτών

Δηλαβέρης Πολυχρόνης: Εκλεγμένος πρόεδρος στην Ομάδα Εργασίας Ψηφιακής Καρδιολογίας (e-cardiology)

Ρίχτερ Δημήτρης: Μέλος του Συμβουλίου για την Κλινική Καρδιολογία

Αλέξιος Αντωνόπουλος: Εκπρόσωπος νέων Καρδιολόγων στην ΟΕ Απεικόνισης

Μιχάλης Λάμπρος: Πρόεδρος UEMS (Επαγγελματική Ένωση Ευρωπαίων Καρδιολόγων)

Χρυσοχόου Χριστίνα: Εκπρόσωπος της ΕΚΕ στις εξετάσεις Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας και μέλος της συγγραφικής ομάδας.

Κίτσιου Αναστασία: Εκπρόσωπος της ΕΚΕ στην Εκπαίδευση και υπεύθυνη του Ελληνικού προγράμματος του ESCeL General Cardiology Training Program

Νάκα Αικατερίνη: Μέλος της επιτροπής συγγραφής εξετάσεων και Πρόεδρος της Ομάδας επιλογής θεμάτων. Στις Ευρωπαϊκές εξετάσεις Καρδιολογίας επίσης συμμετέχουν ως μέλη της συγγραφικής ομάδας θεμάτων οι κ Στυλιανή Μπρίλη, Μαρία Μαρκέτου και Ρόζα Βρετού.

Μπακογιάννης Κωνσταντίνος: Μέλος ένωσης νέων καρδιολόγων

 

Γεώργιος Γιαννακούλας Πρόεδρος στην Ομάδα Εργασίας Pulmonary Circulation and Right Ventricular Function

Πέρα από τα παραπάνω και πολλές άλλες εκδηλώσεις (οδηγίες, βιβλία, web seminars κλπ) (escardio.org) αξία έχουν οι εξετάσεις για λήψη πιστοποιητικών (certification exams):

Οξείας Καρδιαγγειακής Φροντίδας
Επεμβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας
Τοποθέτησης Βηματοδοτών Και Αυτόματων Απινιδωτών
Επεμβατικής Καρδιολογίας
Καρδιακής Ανεπάρκειας
Καρδιαγγειακής Μαγνητικής Τομογραφίας
Διοισοφάγειας Ηχοκαρδιογραφίας
Διαθωρακικής Ηχοκαρδιογραφίας