Η Ομάδα Εργασίας Απεικονιστικών Τεχνικών προέκυψε από τη συγχώνευση των κάτωθι Ομάδων:

  • Μαγνητικού Συντονισμού
  • Πυρηνικής Καρδιολογίας
  • Αξονικής Τομογραφίας Καρδιάς

 

Σύσταση Προεδρείου 2020-2021:
Πρόεδρος: Κ. Αναγνωστόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ν. Αλεξόπουλος
Μέλη Πυρήνα: Μ. Μπούτσικου, Ι. Παληός, Θ. Ζαγκλαβάρα

 Μέλη Ομάδας