Διευθύντρια (Θέματα ΔΣ): Γ. Γιαννουλίδου  geohcs@hcs.gr
Γραμματεία: Σ. Καρατζίκου  info@hcs.gr
Περιοδικό / Καταγραφές: Μ. Παπακωνσταντίνου  hjc@hcs.gr
Οικονομικός τομέας: Γ. Γιαννουλίδου geohcs@hcs.gr, Α. Μωραϊτη  moraiti@hcs.gr
Τομέας επικοινωνίας: Γ. Λιγνός lignos@hcs.gr

Ιστοσελίδα: Γ. Λύγκουρη glygkouri@hcs.gr