Διευθύντρια (Θέματα ΔΣ): Γ. Γιαννουλίδου  geohcs@hcs.gr
Γραμματεία: Σ. Καρατζίκου  info@hcs.gr
Καταγραφές / ΟΕ: Λ. Χουρδάκη  lhourdaki@hcs.gr
Περιοδικό / ιστοσελίδα: Μ. Παπακωνσταντίνου  hjc@hcs.gr
Οικονομικός τομέας: Γ. Γιαννουλίδου, Α. Μωραϊτη moraiti@hcs.gr
Τομέας επικοινωνίας: Γ. Λιγνός lignos@hcs.gr