Διευθύντρια (Θέματα ΔΣ): Γ. Γιαννουλίδου  [email protected]
Γραμματεία: Σ. Καρατζίκου  [email protected]
Περιοδικό / Καταγραφές: Μ. Παπακωνσταντίνου  [email protected]
Οικονομικός τομέας: Γ. Γιαννουλίδου [email protected], Α. Μωραϊτη  [email protected]
Τομέας επικοινωνίας: Γ. Λιγνός [email protected]