Η Ομάδα Εργασίας της Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας προέκυψε από την συγχώνευση των Ομάδων Αιμοδυναμικής & Επεμβατικής Καρδιολογίας και των Οξέων Ισχαιμικών Συνδρόμων.

Σύσταση Προεδρείου 2018-2020
Πρόεδρος: Ε. Σκαλίδης
Αντιπρόεδρος: Α. Δαγρέ
Μέλη Πυρήνα: Χ. Γραΐδης, Γ. Κατσιμαγκλής, Β. Τζίφος, Ι. Τσιαφούτης, Μ. Χαμηλός

 

Για την εγγραφή νέου μέλους στην Ομάδα Εργασίας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

  1. Πιστοποιητικό εγγραφής στην  ΕΚΕ
  2. Έγγραφα-πιστοποιητικά βεβαίωσης οτι ο υποψήφιος έχει για περισσότερο από 2 έτη ενασχόληση με την Αιμοδυναμική και Επεμβατική Καρδιολογία
  3. Ενυπόγραφη αίτηση νέου μέλους Ο.Ε. και 2 προτείνοντα μέλη της Ομάδας 
  4. Βραχύ βιογραφικό σημείωμα