Ο θεσμός των υποτροφιών που χορηγεί σε ετήσια βάση η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιστημονικών κλάδων και τεχνικών που σχετίζονται με την καρδιολογία και δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς στην Ελλάδα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρέχεται οικονομική βοήθεια σε νέους Καρδιολόγους να μεταβούν στο εξωτερικό και να εκπαιδευθούν στον επιστημονικό κλάδο ή την τεχνική εκείνη, που κατά την κρίση του ΔΣ της ΕΚΕ χρειάζεται να αναπτυχθεί στην Ελλάδα.

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας αποφάσισε να δοθούν είκοσι τέσσερεις (24) υποτροφίες σε Νέους Έλληνες Καρδιολόγους για το 2018.
Αναλυτικά:

 

Α. Πέντε (5) υποτροφίες εξωτερικού διάρκειας 12 μηνών στα γνωστικά αντικείμενα:
1. Μυοκαρδιοπάθειες – γενετική μυοκαρδιοπαθειών

2. Αιμοδυναμική : (διακαθετηριακή τοποθέτηση βαλβίδων – mitral clip)

3. Καρδιαγγειακή απεικόνιση (MRI- cardiac CT-PET)

4. Ηλεκτροφυσιολογία ( ablation  κολπικής μαρμαρυγής – cryoablation, συσκευές σύγκλεισης αριστερού κολπικού ωριού

5. Καρδιακή ανεπάρκεια : Καρδιακή μεταμόσχευση, συσκευές τεχνητής  υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας  (LVAD)

6. Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια : Κατευθυνόμενοί θρομβεκτομή σε οξέα ΑΕΕ

7. Αθλιατρική : Παρακολούθηση αθλητών, καρδιοπάθειες και αθλητές  

 

Β. Δεκαπέντε (15) υποτροφίες εσωτερικού διάρκειας 12 μηνών
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.      Βεβαίωση αποδοχής του κέντρου στο οποίο πρόκειται να εκπαιδευτείτε
2.      Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
3.      Τίτλος Ειδικότητας
4.      Πιστοποιητικό Γεννήσεως
5.      Πιστοποιητικό Εκπλήρωσης Στρατιωτικών Υποχρεώσεων
6.      Βιογραφικό Σημείωμα
7.      Συμπληρωμένη αίτηση υποτροφίας
8.      Εκκαθαριστικό για το έτος 2016
9.      Υπεύθυνη Δήλωση περί μη χρηματοδότησης από άλλο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό
 
Γ. Επίσης θα δοθούν σε Ιδιώτες Καρδιολόγους ή Καρδιολόγους του Δημοσίου Φορέα που επιθυμούν να μετεκπαιδευτούν για βραχύ διάστημα (1-3 μήνες) σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού οι εξής υποτροφίες:
 
1. Τέσσερις (4) υποτροφίες βραχείας διάρκειας 1-3 μηνών για το έτος 2018
2. Δύο (2) υποτροφίες βραχείας διάρκειας 1-3 μηνών για το έτος 2017
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Βεβαίωση αποδοχής του κέντρου στο οποίο πρόκειται να εκπαιδευτείτε
2. Τίτλος Ειδικότητας
3. Βιογραφικό Σημείωμα
4. Συμπληρωμένη αίτηση υποτροφίας
 
Για να κατεβάσετε την αίτηση υποτροφίας παρακαλώ κάντε κλικ στο σύνδεσμο: Αίτηση Υποτροφίας ΕΚΕ
 
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών
για τις υποτροφίες  του 2018 είναι 7/07/2017 και
για τις υποτροφίες του 2017 είναι 1/5/2017


 Η αίτηση κατατίθεται διαδικτυακά στην ΕΚΕ (info@hcs.gr)

 

Υπότροφοι προηγούμενων ετών