Περιφερειακός Τομέας Αιγαίου

Το Περιφερειακό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 1 - 3 Σεπτεμβρίου 2017, στη Σάμο.
Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα.