Περιφερειακός Τομέας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Το Περιφερειακό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 17-18 Νοεμβρίου 2017, στη Λαμία.