Περιφερειακός Τομέας Μακεδονίας - Θράκης

Το Περιφερειακό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 3-5 Νοεμβρίου 2017, στο Κιλκίς.