Περιφερειακός Τομέας Μακεδονίας - Θράκης

Το 4ο Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 3-4 Νοεμβρίου 2017 στο Κιλκίς.
Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα.