Περιφερειακός Τομέας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Το Περιφερειακό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 22-23 Σεπτεμβρίου 2017, στην Καλαμάτα.
Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα.