Περιφερειακός Τομέας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Το Περιφερειακό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 Μαΐου 2017, στην Κέρκυρα.
Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα.