9η Ημερίδα για την Καρδιακή Ανεπάρκεια, Αθήνα, Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017

Δείτε το πρόγραμμα

1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Σπάνια και Κληρονομικά Νοσήματα Καρδιάς, Αθήνα, Ζάππειο 27-29 Απριλίου 2017.

Δείτε το πρόγραμμα