1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Σπάνια και Κληρονομικά Νοσήματα Καρδιάς, Αθήνα, Ζάππειο 27-29 Απριλίου 2017.

Δείτε το πρόγραμμα